'Innunder Jul' - konsert med Iver Kleive (orgel) og Sigmund Groven (munnspill)

Arrangementsinformasjon
Default file 1509093261

Sigmund Groven og Iver Kleive har samarbeidet i snart 40 år,i konsertsammenheng og på plateinnspillinger. De er blant våre fremste utøverepå hvert sitt felt, og har stadig varierte og spennende oppdrag i inn- ogutland, hver for seg og sammen. Programmet inneholder både mange av de mestkjente og kjære sangene, men også nyere og sjeldnere spilte juletoner.

julekonsert2017
orgel
munnspill